Subscribe our newsletter

Practitioners and Experts

Reiki Shcool Center

ReikiShcoolCenter – преподат се: Усуи Рейки, Каруна Рейки, Лайтариан Рейки,  Нова Земя и др. енергийни системи с вибрации на Новото Време.

Българска Рейки Асоциация  – Рейки Проект

Услуги: магнитотерапия, биорезонанс, енергийно изчистване

 

Ти си Човек. Ти си Божествено създание, което си забравило произхода си. Но постено си припомняш кой си. …Ти си човек и твоята отговорност е призванието да твориш и създаваш за доброто на цялото. Това е твоята отговорност. Ти си Човека, готов ли си съзнателно да поемеш отговорността да бъдеш Човек Сега!!!

“Ако продължаваме да търсим лечението вън от нас, няма да разберем причините и състоянието на съзнанието ни, които предизвикват телесните симптоми. Ще смятаме, че сме подвластни на окръжаващата ни среда. Също така, ако продължаваме да мислим по този начин, няма да успеем да внесем в равновесие и хармония съзнанието си, което  от своя страна няма да позволи да сме здрави и щастливи.

Ако обаче изберем да се справим със симптомите си по традиционният начин ще достигнем до мнението, че всичко започва от съзнанието. По този начин поемаме отговорността за всичко, което се случва в нашето тяло и в живота ни, както и за това, което избираме да навлезе в съзнанието ни. Така, ще си припомним, че ние създаваме сами нашата действителност. Ще си припомним безконечните заложени в нас дарби и инструменти за лечение, които имаме на наше разположение. Също така ще си припомним как се използват тези инструменти. И ще си спомним, че имаме възможност да избираме и да се отнасяме към заобикалящата ни среда по различен начин.

Изборът е наш.

 

Leave a Reply

 

 

 

*

Close [X]

Send your inquiry

(Fields marked with * are required.)
Practitioner:
Your Name: *
Your Email: *
City/State/Country: *
Telephone #:
Your Message:
*
Send
Close [X]

Your message has been sent. Practitioner will respond shortly.